madz, teksty z grudnia 2012 roku

1 tekst z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest madz.

zgubnie

Zgu­biłam ka­wałek siebie na środ­ku
nieomyl­nej dro­gi gdzie słońce nie wzeszło jeszcze
spod ciężkiej ko­tary nocy.
Na podwórko­wych dra­bin­kach z dzieciństwa
po­między blokami
gdzie po­wiet­rze już nie dochodzi.
W pias­kowni­cy małych prob­lemów
gdzie cień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2012, 17:43

madz

dziwna,rozważna romantyczka, czasem lewitująca,a czasem twardo stąpająca po ziemi. aktualnie szuka swojego miejsca w świecie,a po drodze odnajduje jak dotąd życzliwych i bliskich sercu ludzi,którzy dodają jej siłę i nie pozwalają ani przez chwile zwątpić w to, co robi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 czerwca 2016, 21:32krysta sko­men­to­wał tek­st Ubytki

16 kwietnia 2016, 22:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Do M.