madz, teksty z listopada 2011 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest madz.

Życie wys­ta­wia Cię na próbę kom­pli­kując Two­je spra­wy,bo chce spraw­dzić czy w przyszłości będziesz miał wys­tar­czająco dużo siły,by się z ni­mi zmierzyć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 listopada 2011, 00:42

* * *

Usychasz
w przes­tworzach oceanu
toniesz
w wo­ni be­zimien­nych kwiatów
krzyczysz
gdy prze­cież wszys­cy milczą
płaczesz
gdy ra­dość ludzkie ser­ca rozpiera
błądzisz
gdy w okół pełno drogowskazów
nie widzisz
mając jas­ność przed oczami
Jak Cie znaleźć?
Gdzie szukać?
od­po­wie mi głuche echo
gdzieś z dru­giej stro­ny nieba 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 listopada 2011, 19:06

Człowiek tłumaczy swo­je niepo­wodze­nie w życiu karą za coś,co zro­bił,a naj­częściej to właśnie niewy­korzys­ta­nie da­nej szan­sy ska­zuje go na porażke. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 listopada 2011, 01:05

smak agrestowy

Wśród pachnących dy­mem złudzeń
widzę Cie
nad wy­raz dokładnie
w pog­niecionej wspomnieniami
oliw­ko­wej koszuli
Tyl­ko te dłonie nasze
ja­kieś pełne lęku
drżą niewymownie
pod na­porem spojrzeń
Nikt
nie składał obietnic
Nikt
nie zapewniał
ze w sielan­ce bedziemy skąpani
o twoim ulu­bionym ag­resto­wym smaku
Tam­te kol­ce przeszłych dni
miały ugodzić pros­to w mo­je nozdrza
Bym poczuła te abstrakcje
kto­ra smiesz na­zywac inaczej
Cierp mnie
to świadectwo
to prag­nienie moje. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 listopada 2011, 00:28

chcę przestać

Wte­dy jeszcze nie wie­działam.Wszys­tko było dla mnie ta­kie no­we.Prze­rażające i niepew­ne,ale jed­nocześnie ek­scy­tujące.Nie by­lam pew­na,czy to, co robie
ma ja­kis sens.Czy to ma przyszlosc i czy mo­je pos­wiece­nie bedzie przez niego do­cenione.Czy ten [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 listopada 2011, 13:43

madz

dziwna,rozważna romantyczka, czasem lewitująca,a czasem twardo stąpająca po ziemi. aktualnie szuka swojego miejsca w świecie,a po drodze odnajduje jak dotąd życzliwych i bliskich sercu ludzi,którzy dodają jej siłę i nie pozwalają ani przez chwile zwątpić w to, co robi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 czerwca 2016, 21:32krysta sko­men­to­wał tek­st Ubytki

16 kwietnia 2016, 22:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Do M.