madz, myśli

3 teksty (myśli) – auto­rem jest madz.

Życie wy­darza się wte­dy, kiedy je planujesz. 

myśl • 5 stycznia 2014, 11:40

Życie wys­ta­wia Cię na próbę kom­pli­kując Two­je spra­wy,bo chce spraw­dzić czy w przyszłości będziesz miał wys­tar­czająco dużo siły,by się z ni­mi zmierzyć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 listopada 2011, 00:42

Człowiek tłumaczy swo­je niepo­wodze­nie w życiu karą za coś,co zro­bił,a naj­częściej to właśnie niewy­korzys­ta­nie da­nej szan­sy ska­zuje go na porażke. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 listopada 2011, 01:05

madz

dziwna,rozważna romantyczka, czasem lewitująca,a czasem twardo stąpająca po ziemi. aktualnie szuka swojego miejsca w świecie,a po drodze odnajduje jak dotąd życzliwych i bliskich sercu ludzi,którzy dodają jej siłę i nie pozwalają ani przez chwile zwątpić w to, co robi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 czerwca 2016, 21:32krysta sko­men­to­wał tek­st Ubytki

16 kwietnia 2016, 22:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Do M.