madz, strona 3

23 teksty – auto­rem jest madz.

moje

od­daj mi to co moje
bo na de­ficyt ser­ca cierpie
wys­liz­gne­lo mi sie na podloge
gdy kar­mi­les mnie
ko­lej­nym zep­su­tym słowem
wy­sypały się z Ciebie pragnienia
a ja w pośpie­chu myląc je ze słowami
zos­tałam ok­radziona z przeczuć
z ta­kim moim niczym snułam nasze my
i tym ra­zem znów nie byłeś pewny
nasze­go spa­ceru po niebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 października 2011, 02:20

drżenie

Zo­bacz jak tu­taj niebo drży
spod prze­poco­nych palców rąk.
A jeszcze dziś
i nie wczo­raj już
led­wie odechem objąć mógł
ster­te wspom­nień na sen.
W sma­ku ciut gorzkie
z lek­ka nieśmiałe
nim wzrok roz­bieg­nie się
znów w upor­czy­wy ranek.
Będąc ochotą
wy­mysłem zmysłów
sta­nie się piskiem
w mier­nym zamęcie
i niedogoni
spraw wiel­kiej wagi
i nie dokończy
mod­litw o miłość. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 29 października 2011, 00:37

maki

Kroczy­my ty­mi sa­mymi scieżkami
lecz jed­na zbyt kręta,zawiła
by od­na­leźć się pośród
za­kurzo­nych chwil zat­ru­tej przeszłości.
Nie da­ne nam no­ga w nogę
iść przez życie z pod­niesioną głową
zgu­bić się mu­simy by móc
od­na­leźć się na nowo.
Patrz!
Zak­witły maki.
czer­wo­ne ma­ki na naszej ścieżce
nieza­tar­te wspomnienia
nie poz­wolą ich zadeptać.
Za­sadźmy no­we chwile
by chwas­ty dręczących sumień
nie zni­weczyły naszych
trzeźwych uczuć
na dro­gach odrodzenia 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 28 października 2011, 02:10

madz

dziwna,rozważna romantyczka, czasem lewitująca,a czasem twardo stąpająca po ziemi. aktualnie szuka swojego miejsca w świecie,a po drodze odnajduje jak dotąd życzliwych i bliskich sercu ludzi,którzy dodają jej siłę i nie pozwalają ani przez chwile zwątpić w to, co robi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 czerwca 2016, 21:32krysta sko­men­to­wał tek­st Ubytki

16 kwietnia 2016, 22:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Do M.